ייעוץ מקצועי

  • הקניית דרכי עבודה לשחקן להצלחתו המקצועית.

  • הקניית דרכי פעולה נכונים להתמודדותו של השחקן עם מצבים קשים בשעות משבר.

  • יעוץ והכוונת ההורים בהתפתחותו של השחקן ודרכו המקצועית.

  • מעקב אחרי השחקן ע"י אימונים ומשחקים בקבוצתו.

  • ייצוג השחקן מול קבוצות כדורגל.